Om föreningen

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete.

Föreningen Nordens lokalavdelningar och distrikt arrangerar en mängd olika aktiviteter, som belyser olika förhållanden i Norden och hos dess grannar. Programverksamheten omfattar både föredrag, möten, debatter, studiecirklar, filmvisningar, utvecklingsprojekt, vänortsutbyten och resor.

Föreningen Nordens Gävleborgsdistrikt har en styrelse består av ordförande från lokalavdelningarna samt sekreterare och kassör. Syftet med distriktets verksamhet är att utbyta tips och idéer mellan avdelningarna kring föreläsare, resor och andra aktiviteter.

Distriktet har styrelsemöte cirka tre gånger per år.

Distriktet är remissinstans i olika sammanhang.

Distriktet ansvarar för den årliga distriktsstämman, som nästa år är i Sandviken den 8 april 2017.

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör.
Här kan du läsa mer om medlemskapet.

Föreningen Nordens Gävleborgsdistrikt består av lokalavdelningarna Gävle, Hudiksvall/Hälsingland, Ockelbo och Sandviken. Avdelningen i Hofors, bildad 1980, har upphört.

Här kan du läsa mer om distriktsstyrelsen.

Sidan uppdaterad 6 oktober 2016